Raport anual de activitate – 2022

Consilier județean Ivan-Nunvailer Silviu

Perioada: Noiembrie 2021 – Decembrie 2022

Subsemnatul Ivan-Nunvailer Silviu, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Brașov, ales în urma alegerilor locale din data de 27.Septembrie.2020, din partea Alianței USR PLUS, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prezint raportul de activitate pentru perioada 1 Noiembrie 2021 – 31 Decembrie 2022.

În calitate de consilier județean și președinte al Comisiei de specialitate nr. 8 din cadrul Consiliului Județean Brașov – pentru sport, tineret, turism si servicii, protectia mediului, probleme ecologice și silvicultură, în perioada menționată am participat la: 

 • 30 de ședințe de plen ale Consiliului Județean Brașov
 • 19 ședințe ale Comisiei de specialitate nr. 8 din cadrul Consiliului Județean Brașov
 • 1 AGA a Consilprest SRL
 • 1 webinar privind Colectarea separată a deșeurilor în Județul Brașov organizat de Europe Direct Rașnov (https://www.facebook.com/events/5226565550693409)
 • 1 întâlnire de lucru la sediul CJ Brașov organizată de vicepreședintele Szenner Zoltan pentru prezentarea variantei actualizate a ghidurilor de finanțare pentru cultură, sport, culte și tineret pe anul 2022
 • 6 întâlniri ale grupului de lucru comun CJ Brașov + Primăria Brașov pentru crearea unei rețele de piste pentru biciclete în Zona Metropolitană Brașov
 • 2 întâlniri ale grupului de lucru pentru realizarea Masterplanul Velo pentru municipiul Brașov
 • 1 dezbatere publică pentru prezentarea Masterplanul Velo pentru municipiul Brașov
 • 7 întâlniri ale Comisiei mixte tehnice pentru înființarea Ariei protejate (Parcul Natural) Brassovia (CMTIAPB)
 • 1 dezbaterea publică în care a fost prezentat proiectul de buget al județului Brașov pe anul 2022
 • 1 întâlnire la Centrul Național de Coordonare Velo (CNCV) – sediul CNCI din Mun. București – pentru a pregăti cererea de finanțare pentru Componenta 11 din PNRR – Realizarea de trasee cicloturistice
 • 1 ședință online cu reprezentanți ai CJ Brașov, CJ Sibiu și CNCV pentru a stabili traseele ce vor fi incluse în cererea de finanțare pe Componenta 11 PNRR – trasee cicloturistice
 • 1 prezentare publică a ghidului finanțare pe Componenta 11 PNRR organizata dă MDLPA prin Centrul Național de Coordonare Velo (CNCV) desfășurată online
 • 1 întâlnire a unității de implementare proiecte formate din executivul CJ Brașov pentru pregătirea cererii de finanțare pentru Programul de finanțare pentru realizarea pistelor de biciclete derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. Sesiunea de depunere s-a desfășurat în luna Noiembrie 2022. CJ Brașov nu a reușit sa depună la timp cererea de finanțare, sesiune de depunere incheindu-se în numai 2 minute. (Detalii: https://bit.ly/3xb7w0Q)
 • 1 vizită în teren pentru a verifica viabilitatea traseelor cicloturistice propuse pentru a conecta Satul Zizin cu Comuna Vama Buzăului pe DJ 103A și conexiunile cu județul Covasna ce au fost incluse în traseul propus în cererea de finanțare depusă prin Componenta 11 PNRR
 • 3 întâlniri ale unității de implementare proiecte formate din executivul CJ Brașov pentru pregatirea cererii de finanțare pentru apelul de proiecte finanțate prin Componenta 11 – Turism și cultură a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Sesiunea de depunere s-a desfășurat în luna Decembrie 2022. Cererea depusă de CJ Brașov s-a clasat pe locul 6 și nu a primit finanțare. (Detalii: https://bit.ly/3HJbJOq)
 • 1 întâlnire la sediul CJ Brașov în care am analizat împreună cu reprezentanți ai executivului forma propusă pentru redesignul website-ului CJ Brașov
 • 2 întâlniri de lucru la sediul CJ Brașov organizate de executiv împreună cu managerii Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie și cel al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sanpetru (UAMSP)
 • 1 dezbatere publică organizată de CJ Brașov pentru prezentarea proiectului de hotărâre pentru desființarea Unității de Asistență Medico-socială de Pneumoftiziologie Sanpetru (UAMSP)

Data depunerii: 15 Februarie 2023

Ivan-Nunvailer Silviu Consilier Județean USR Consiliul Județean Brașov